info@sportideas.eu

Tag Archives: Младежки политики

SPORTIDEAS – Вместо заключение

Основният смисъл на проекта SPORTIDEAS бе да докаже ефективността на спорта като инструмент за водене на иновативни социални политики. Различните аспекти на игрите и състезанията могат да формират и моделират ценностите, нагласите и качествата на младите хора. Нашият опит пряко доказва, че именно спортът е един от най-добрите инструменти, когато търсим социализация, мотивация и постигане […]

Read More...

Къде точно е спортът в младежките политики на Европа?

Ето го! На документи всичко изглежда перфектно! Чиновниците в Брюксел, мощно подпомогнати от НПО сектора в областта на младежките политики доста ясно са разбрали какво трябва да се направи и къде да се инвестира, за да имаме едно силно, зряло и подготвено младо поколение европейчета. Да даваме възможности и да бъдем солидарни с младите. Да […]

Read More...